Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují způsob, jakým GoodGlass sro, IČ: 06517331, společnost se sídlem Anenská 58/26, Brno, PSČ 602 00 Česká republika, Evropa, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brno, C 102544 Main („Poskytovatel“) shromažďuje, používá, udržuje a zveřejňuje informace shromážděné od uživatelů (každý „Uživatel“) webu www.mygoodways.com (dále jen „Stránka“). Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na web a všechny produkty a služby nabízené poskytovatelem.

Osobní identifikační údaje

Můžeme shromažďovat osobní identifikační údaje od uživatelů různými způsoby, mimo jiné, když uživatelé navštíví náš web, zaregistrují se na webu, zadají objednávku, vyplní formulář, přihlásí se k odběru novinek a v souvislosti s jinými aktivity, služby, funkce nebo zdroje, které poskytujeme na našem webu. Uživatelé mohou být případně požádáni o jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo, uživatelé však mohou navštívit naši stránku anonymně.

Budeme shromažďovat osobní identifikační údaje od Uživatelů, pouze pokud nám tyto informace dobrovolně poskytnou. Uživatelé mohou vždy odmítnout poskytnout osobní identifikační údaje, s výjimkou toho, že jim mohou bránit v provádění určitých činností souvisejících se stránkami.

Neosobní identifikační údaje

Můžeme shromažďovat neosobní identifikační údaje o Uživatelích, kdykoli s nimi komunikují. Neosobní identifikační údaje mohou zahrnovat jméno prohlížeče, typ počítače a technické informace o uživatelských prostředcích připojení k našemu webu, jako je použitý operační systém a poskytovatelé internetových služeb a další podobné informace.

Soubory cookie webového prohlížeče

Naše stránky mohou používat „cookies“ pro zlepšení uživatelského dojmu. Webový prohlížeč uživatele umisťuje soubory cookie na pevný disk pro účely vedení záznamů a někdy o nich sleduje informace. Uživatel se může rozhodnout nastavit svůj webový prohlížeč tak, aby cookies odmítl, nebo vás upozorní, když jsou cookies zasílány. Pokud tak učiní, uvědomte si, že některé části webu nemusí fungovat správně.

Jak využíváme shromážděné informace

GoodGlass s.r.o shromažďuje a používá osobní informace uživatelů pro následující účely:

  • Vaše informace nám pomáhají efektivněji reagovat na vaše požadavky na zákaznické služby a potřeby podpory.
  • K přizpůsobení uživatelského prostředí můžeme pomocí informací porozumět tomu, jak naši uživatelé jako skupina používají služby a zdroje poskytované na našem webu.
  • Abychom zlepšili náš web, snažíme se neustále zlepšovat nabídky našich webových stránek na základě informací a zpětné vazby od vás.
  • Pro zpracování transakcí můžeme při zadávání objednávky použít informace, které uživatelé o sobě poskytují, pouze k poskytování služeb této objednávce. Tyto informace nesdílíme s externími stranami, s výjimkou případů nezbytných k poskytování služby.
  • E-mailová adresa Rhe Uživatelé se starají o zpracování objednávky, budou použity pouze k zasílání informací a aktualizací týkajících se jejich objednávky. Může být také použit k zodpovězení jejich dotazů a / nebo jiných požadavků nebo dotazů. Pokud se uživatel rozhodne přihlásit se do našeho seznamu e-mailů, obdrží e-maily, které mohou zahrnovat zprávy společnosti, aktualizace, související informace o produktu nebo službě atd. Pokud by se uživatel kdykoli chtěl odhlásit od příjmu budoucích e-mailů, uvedeme podrobné odhlásit pokyny na konci každého e-mailu nebo nás uživatel může kontaktovat prostřednictvím našeho webu.

Jak chráníme vaše informace

Přijímáme vhodné postupy sběru, uchovávání a zpracování dat a bezpečnostní opatření, abychom chránili před neoprávněným přístupem, změnami, zveřejněním nebo zničením vašich osobních údajů, uživatelského jména, hesla, transakčních informací a dat uložených na našich stránkách.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Společnost GoodGlass s.r.o může kdykoli aktualizovat tyto zásady ochrany osobních údajů. Když to uděláme, upravte aktualizované datum v dolní části této stránky. Doporučujeme uživatelům, aby na této stránce často kontrolovali jakékoli změny, aby byli neustále informováni o tom, jak pomáháme chránit shromažďované osobní údaje. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů a uvědomovat si změny.

Vaše přijetí těchto podmínek

Používáním tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s těmito zásadami a prodejními podmínkami. Pokud s těmito zásadami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím náš web. Vaše další používání webu po zveřejnění změn v těchto zásadách bude považováno za vaše přijetí těchto změn.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, postupů na tomto webu nebo jednání s tímto webem, kontaktujte nás na adrese: hello@mygoodways.com.

Johan Nilsson
CEO
2019-09-06